Inschrijfformulier

Ja, ik ben Ventilation Practitioner (i.o.) en ik word lid van VPNed.
Het eerste jaar na diplomering betaalt CTG. Hierna bedraagt de contributie €40,- per kalenderjaar.
Dit is inclusief toegang tot de jaarlijkse practitionersdag.
U ontvangt een gespecificeerde factuur.

Contactgegevens
Instellinggegevens

Selecteer de dag, maand en vul een jaartal in (schrijfwijze 1950)

Ik maak de contributie à € 40,- over op bankrek.nr. NL28INGB0007517016
o.v.v. lidmaatschap VPNed
t.n.v. G.M. van Duijn, penningmeester VPNed, Gouda

Het lidmaatschap wordt tot wederopzegging automatisch per jaar verlengd. Opzegging dient schriftelijk te geschieden, uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van het kalenderjaar.

Overig